Docent

Studentvoice.today is een tool waarmee mentoren of SLB’ers de motivatie van hun klas kunnen monitoren. De tool is geschikt voor VO, MBO en HBO. Dit bericht geeft uitleg voor docenten, mentoren en studieloopbaanbegeleiders.

Verschil met de Motivatiespiegel

Studentvoice.today bevat dezelfde motivatievragen en dezelfde coachingsvragen als de Motivatiespiegel. Het verschil is dat de vragenlijst van de Motivatiespiegel altijd slechts over één vak tegelijk gaat. Studentvoice.today meet de motivatie voor alle vakken van de klas tegelijk.

Mentoren of Studieloopbaanbegeleiders die de motivatie willen monitoren om studiesucces te verbeteren, kunnen gebruik maken van Studentvoice.today. Docenten die de motivatie van één of meer klassen alleen voor hun eigen vak willen onderzoeken, kunnen beter gebruik maken van de Motivatiespiegel.

Motivatie en feedback

Met Studentvoice.today kunnen mentoren of SLB’ers de motivatie meten van een klas. Zodra een meting is uitgevoerd kunnen zij verschillende grafieken bekijken in de app. Er zijn grafieken voor motivatie en welzijn. Studenten zien alleen hun eigen grafieken voor motivatie en welzijn.

Wanneer studenten een serie motivatievragen hebben beantwoord over hun vakken, krijgen ze een gepersonaliseerde coachingsvraag. De antwoorden op deze vragen kunnen ook bruikbare informatie bevatten als feedback voor de docent/mentor/SLB.

Studenten kunnen hun eigen feedback delen met de klas. De mentor/SLB kan goedkeuren welke feedback wordt gedeeld. Klasgenoten kunnen aangeven of zij de gedeelde feedback herkenbaar vinden. Zo leren zij ook van de antwoorden op coachingsvragen van klasgenoten. De mentor ziet een lijst met de meest herkenbare feedback per vak.

Voor het benutten van de feedbackfunctie is het nodig dat studenten Studentvoice.today regelmatig gebruiken. Bijvoorbeeld maandelijks tijdens de mentorlessen. Als de mentor een gesprek heeft met enkele studenten van de klas, kan de rest ondertussen Studentvoice.today bijwerken. De school kan slimme automatische reminders instellen. Alleen leerlingen die een respons hebben lager dan het gemiddelde van de klas, krijgen een reminder. Een goede spreiding van de respons geeft een representatief beeld van de klas.

Motivatie verbeteren

Studentvoice.today is gebaseerd op de theorie dat het ondersteunen van autonomie, competentie en relatie bijdraagt aan het verbeteren van de motivatie en het studiesucces van leerlingen en studenten. Met Studentvoice.today kan de mentor/SLB precies zien welke studenten extra structuur, aandacht, hulp of uitdaging nodig hebben.

Ook leerlingen en studenten hebben baat bij het gebruik van Studentvoice.today. Zij voelen zich gehoord en gezien doordat zij feedback kunnen geven per vak (in plaats van alleen over de hele school zoals in veel leerlingtevredenheidsenquetes). Het gebruik van vergelijkingsvragen tussen verschillende vakken leert hen om genuanceerd te oordelen. Bovendien worden zij telkens even aan het denken gezet door het gebruik van gepersonaliseerde coachingsvragen. Die kunnen hun motivatie een duwtje in de goede richting geven.

Deze aanpak heeft zich reeds bewezen door het effect van de Motivatiespiegel, waar docenten de motivatie met gemiddeld 20% tot 40% zagen verbeteren.

Motivatiescan

Elk mentoraccount is gekoppeld aan één klas. Je kunt niet één account aanmaken voor verschillende klassen tegelijk. Met een schoolaccount krijg je een monitor met een overzicht van alle klassen.

Door de motivatie van verschillende klassen voor verschillende vakken in een veilige sfeer te delen en bespreken met docenten en mentoren, krijgt het team snel meer inzicht in een effectieve aanpak voor het verbeteren van motivatie.

Basisaccount gratis voor mentor/SLB

Studentvoice.today is altijd gratis voor leerlingen en studenten. Maar ook mentoren kunnen Studentvoice.today gratis gebruiken. Een mentor/SLB kan in principe zonder hulp een account aanmaken en de vakkenlijst invullen. Je krijgt dan een klascode om aan de studenten te geven. De studenten kunnen zelf inloggen als student en vullen de klascode in om zich aan te melden bij deze klas. Na het beantwoorden van de motivatievragen kan de mentor direct de resultaten zien. Inclusief grafieken en feedbackoverzichten van de hele klas!

Schoolaccount voor onderzoeksdocent

De school of opleiding kan een onderzoeksdocent of teamleider aanwijzen die als aanspreekpunt voor collega’s fungeert. De onderzoeksdocent of teamleider houdt contact met de redactie van Studentvoice.today en kan hulp vragen bij het onderzoeken van de motivatie op school. Hiervoor is een schoolaccount nodig. Een schoolaccount kost slechts €695 per 12 maanden. Neem voor meer informatie contact op met de redactie.

Voordelen van een schoolaccount

  • Betrouwbaar onderzoek
  • Schoolmonitor om verschillende klassen te vergelijken
  • Volledig inrichten met klassen, vakkenlijsten, mentoren en leerlingen
  • Direct contact met support