Privacybeleid

Inleiding

Studentvoice.today maakt samen met de Motivatiespiegel.nl deel uit van een onderzoeksproject dat als doel heeft de motivatie van leerlingen voor alle leerjaren, vakken en opleidingen in het Nederlandse onderwijs in kaart te brengen. Overal waar “studenten” staat, worden ook leerlingen van 12-18 jaar bedoeld.

Voor welk doel verzamelen we data?

Ten eerste verzamelen wij de gegevens van het contactformulier om te kunnen communiceren met de docenten en mentoren die Studentvoice.today of de Motivatiespiegel willen gebruiken. Ten tweede verzamelen wij anonieme informatie van studenten die een vragenlijst van Studentvoice.today of de Motivatiespiegel invullen. Op basis van deze gegevens worden verschillende grafieken gemaakt voor de docent, mentor of SLB. Uit deze informatie kan de docent afleiden welke studenten extra hulp nodig hebben en hoe de motivatie voor een vak nog verder zou kunnen verbeteren.

Welke persoonlijke gegevens bewaren we?

De school en de docent hebben als verwerkingsverantwoordelijke partij het wettelijk recht en de wettelijke taak de studenten van de school te volgen in hun ontwikkeling. Studentvoice.today en de Motivatiespiegel maken het mogelijk de dataverzameling voor het meten van motivatie geheel te anonimiseren. De docent ontvangt na aanmelding een klascode of docentcode. Studenten kunnen inloggen met een anoniem emailadres. Zo blijft alle data anoniem. Als de docent de studenten graag wil kunnen herkennen in het overzicht van de motivatie van de groep, kan hij of zij de studenten een code geven die zij hier kunnen invullen. Deze codes zijn onbekend voor Studentvoice.today en de Motivatiespiegel, waardoor er geen sprake is van herleidbare persoonsgegevens. Als de docent omwille van de herkenbaarheid ervoor kiest de studenten hun voornaam te laten invullen, geschiedt dit voor verantwoordelijkheid van de docent op grond van het wettelijk recht en de wettelijke taak van de school de studenten te volgen in hun ontwikkeling.

Wat doen we met de data?

  • De studenten die Studenvoice.today of de Motivatiespiegel gebruiken, krijgen tijdens het invullen gepersonaliseerde feedback die hun motivatie kan verbeteren.
  • De mentor of SLB kan in Studentvoice.today grafieken bekijken voor de gemiddelde motivatie van de hele klas voor alle vakken en grafieken van de motivatie en het welzijn per student. De mentor leest de feedback van studenten per vak. De mentor kan selectief feedback delen met collega’s. Dit valt binnen de normale rol en verantwoordelijkheid van de mentor/SLB.
  • Als de school een schoolaccount heeft (een betaald abonnement) kan de aangewezen contactpersoon en onderzoeksco√∂rdinator een monitor krijgen met een overzicht van de gemiddelde motivatie per klas en per vak.
  • Studentvoice.today en de Motivatiespiegel publiceren geen gegevens over de motivatie van individuele scholen, maar wel anonieme benchmarks voor de gemiddelde motivatie per opleiding, per leerjaar en per vak, wanneer er voldoende informatie beschikbaar is om betrouwbare uitspraken te doen. Deze informatie is geheel anoniem en valt dan ook buiten het kader van de AVG.

Hier kun je meer informatie vinden over de onderzoeksagenda.

Hoe lang bewaren we deze data?

De ruwe data van de contactformulieren en de vragenlijsten worden ten minste 4 jaar en ten hoogste 6 jaar lang bewaard, om docenten die de Studentvoice.today of de Motivatiespiegel bij herhaling gebruiken gelegenheid te geven hun metingen met eerdere resultaten te vergelijken. Verwerkte gegevens in de vorm van grafieken en tabellen worden ten minste 4 jaar en ten hoogste 6 jaar na het laatste contact met de betreffende docent bewaard. Irreversibel geanonimiseerde data kunnen onbeperkt bewaard worden voor het berekenen van historische benchmarks. De contactgegevens van docenten worden ten minste 4 en ten hoogste 6 jaar na het laatste contact bewaard, tenzij overige wetgeving voorschrijft dat deze informatie langer bewaard moet worden voor administratie.

Met wie delen we de data?

Alleen medewerkers met een geheimhoudingsverplichting kunnen toegang krijgen tot persoonlijke data. Persoonlijke gegevens worden niet met andere partijen gedeeld en enkel gebruikt voor communicatie met betrokkenen.

Jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft burgers in Europa het wettelijk recht hun persoonlijke data op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen. Bovendien is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Studentvoice.today bevat geen reclame en geen social media. De website gebruikt alleen technische of functionele cookies en anonieme analytics.

Disclaimer

Het kan zijn dat door de beschikbaarheid van internet of een technisch probleem een meting op enig moment niet kan plaatsvinden of onvolledig ontvangen wordt. Problemen kunnen liggen bij de school zelf of bij de website van Studentvoice.today of de Motivatiespiegel. Ondanks de grootste zorgvuldigheid kunnen fouten gemaakt worden bij de verwerking en verzending van de data. Fouten en vergissingen worden zo gauw mogelijk gerapporteerd aan betrokkenen. Verder aanvaarden Studentvoice.today en de Motivatiespiegel geen enkele aansprakelijkheid voor schade in enige vorm door het gebruik van de website of door persoonlijk handelen.

Contactgegevens

Voor vragen over gebruikersdata of over ons privacybeleid kun je contact opnemen via mail of post:

Redactie@Studentvoice.today

Studentvoice.today
Poptahof Noord 66
2624 PZ Delft

Wijzigingen Privacy Verklaring

Het privacybeleid kan op enig moment worden aangepast. Je kunt op deze pagina altijd de meest actuele verklaring vinden. De laatste update was op 1 september 2021.

Verwerkersovereenkomst

Bij het aanvragen van een schoolaccount kan de school een verwerkersovereenkomst afsluiten voor het gebruik van Studentvoice.today en / of de Motivatiespiegel. De verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de modelovereenkomst van het privacyconvenant onderwijs.